Extra materiaal

Zowel de module Hart & Vaten als Leef met je hart! kan worden uitgebreid met extra opdrachten. De extra opdrachten zijn voor docenten beschikbaar via het Bètasteunpunt Utrecht.

Ook kan gebruik worden gemaakt van extra beeldmateriaal. Hieronder vindt u filmpjes die goed aansluiten bij de onderwerpen van de modules.

 

Beeldmateriaal Hartstichting
Filmpjes van de Hartstichting die dienen als voorlichting over verschillende ziektes en behandelprocedures.

Podcasts ECG-gastles
Podcasts die zijn gebaseerd op de gastles waarin de elektrische activatie van het hart en het ECG uitgebreid wordt uitgelegd.

Overig beeldmateriaal
Interessante filmpjes van het internet.