Havo

Materiaal bij de opdrachten

In opdracht 21 wordt verwezen naar een filmpje van Mr. Bean.
Klik op onderstaande link om het bestand te bekijken.

 

Opdracht 21: Filmpje Mr. Bean rides again